TV Jefimija – ponovo emituje

10.12.2020. godine - Od 13:05h zbog tehničkih problema sa svojom opremom, TV Jefimija ne emituje program u zoni Kopaonik. 10.12.2020. u 13:25h normalizovano je emitovanje programa.

Vidi Više TV Jefimija – ponovo emituje

Televizija Plus – ponovo emituje

10.12.2020. godine - Od 13:05h zbog tehničkih problema sa svojom opremom, Televizija Plus ne emituje program u zoni Kopaonik.   10.12.2020. u 13:20h normalizovano je emitovanje programa.

Vidi Više Televizija Plus – ponovo emituje