Sanđačka TV mreža-nestanak modulacije

03.03.2021.g. od 08:00 h prekid programskog servisa Sandzačka TV mreža ( zona emitovanja Kopaonik). Problem sa opremom korisnika . Ponovo uspostavljeno emitovanje u 09:45 h.

Vidi Više Sanđačka TV mreža-nestanak modulacije

SandžačkaTV mreža – ponovo emituje

24.02.2021. 14:20h - Zbog tehničkih problema sa svojom opremom SandžačkaTV mreža ne emituje program u zoni Kopaonik. 24.02.2021. 15h - Uspostavljeno je emitovanje SandžačkeTV mreže.

Vidi Više SandžačkaTV mreža – ponovo emituje