Bitovik – prekid struje

21.01.2021. od 11:30h zbog prekida napajanja objekta električnom egergijom sa lokacije Bitovik se ne emituju sledeći servisi: MUX1 MUX2 MUX3 Play radio HIT FM radio Rado S1, S2

Vidi Više Bitovik – prekid struje