E.S.Novi Pazar-Šutenovac – uspostavljeno emitovanje

26.01.2021.g. od  13:40 h E.S.Novi Pazar ponovo emituje sve servise ( zona Kopaonik ).