ES Golija – prekid emitovanja

08.01.2021. od 21:00h sa lokacije Golija se ne emituju svi programski servisi zbog nestanka električne energije.