ES Golija – prekid struje

21.01.2021. od 11:20h sa lokacije Golija u zoni Kopaonik se ne emituju svi servisi zbog prekida napajanja električnom energijom.