ES Novi Pazar – prekid emitovanja

22.01.2021.  zbog tehničkih problema ES Novi Pazar – Šutenovačko brdo (zona Kopaonik) ne emituje sve servise od 13:50h.