ES Novi Pazar – ponovo emituje sve programe

05.04.2021. u 14:50h – Zbog problema na našim vezama, u prekidu je emitovanje svih programa sa ES Novi Pazar, a emitovanje programa Sandžačka TV mreža, Sandžak TV, RTV Novi Pazar i TV KCN Raška u prekidu je u celoj zoni emitovanja Kopaonik. Hvala na razumevanju.

05.04.2021. u 16:20h – Emitovanje svih programa sa ES Novi Pazar normalizovano je u 16:20h, a takođe i emitovanje programa Sandžačka TV mreža, Sandžak TV, RTV Novi Pazar i TV KCN Raška u celoj zoni emitovanja Kopaonik.