Gučevo- nestanak struje

Zbog  nestanka struje na ES Gučevo servisi su u prekidu od 11:50h.