Gučevo – uspostavljeno napajanje

11.1.2021 Gučevo – uspostavljeno napajanje, sa lokacije se emituju svi servisi od 17:00 časova.