Medveđa Borovac i Rudare – uspostavljeno emitovanje

Na emisionim stanicama Medveđa Borovac i Rudare uspotavljeno napajanje električnom energijom.
Emitovanje nastavljeno od 20.2.2021 od 11h.