Repetitor Darkovce – nema struje

20.01.2021. 12h – Emitovanje svih programa sa lokacije Darkovce u prekidu je zbog nestanka napajanja el. energijom.