ES Rudnik – uspostavljeno napajanje objekta

Zbog nestanka električne energije usled havarije na mreži, ES Rudnik nije bila u funkciji od 05:30 – 10:40 h.