Sanđačka TV mreža-– ponovo se emituje

06.03.2021.g. od 14:30 h prekid programskog servisa Sandzačka TV mreža ( zona emitovanja Kopaonik). Problem sa opremom korisnika

u 17:30h – Uspostavljeno je emitovanje SandžačkeTV mreže