Sandzačka TV mreža – prekid emitovanja.

13.03.2021.g. od 07:35 h prekid programskog servisa Sandzačka TV mreža ( zona emitovanja Kopaonik). Problem sa opremom korisnika