Sandzačka TV mreža – prekid emitovanja

  • 17. 3. 2021. od 20:25h Sandžačka TV mreža zbog problema sa opremom ne emituje program.
  • 18. 3. 2021. od 00:30h Sandžačka TV  mreža ponovo emituje program.