SANDŽAK TV- prekid programskog servisa

Od 13:15h SANDŽAK TV ne emituje program zbog tehničkih problema sa opremom.

 

Sandžak TV je ponovo počeo emitovanje svog programa od 14:10h u zoni Kopaonik.