SAT TV – ponovo uspostavljen program

23.12.2020. 11:35h – Zbog tehničkih problema sa opremom korisnika, emitovanje programa SAT TV u prekidu je u zonama emitovanja Vršac, Deli Jovan i Rudnik-Crni vrh.

U 13:35h emitovanje programa SAT TV ponovo je uspostavljeno.