SatTV – prekid emitovanja

26.01.2021. Zbog tehničkih problema sa opremom, SatTV ne emituje program u zoni Deli Jovan,Crni Vrh i Vršac od 03:10h