TV Diskos – prekid programa

Zbog tehničikih problema sa opremom emitera, program TV Diskos je u prekidu, u zoni predajnika Kopaonik, od 02:45h.