TV Diskos – Program ponovo uspostavljen

TV Diskos ne emituje program zbog tehničkih problema sa opremom u zoni Kopaonik 0d 10:00h.

TV Diskos je ponovo počeo emitovanje svog programa  od 13:40h