TV Diskos – prekid programa

25.12.2020 : TV Diskos ne emituje program zbog tehničkih problema sa opremom u zoni Kopaonik od 19:40h