TV Gem – ponovo emituje

05.04.2021. u 08:05h – Zbog tehničkih problema sa svojom opremom, TV Gem ne emituje program u zoni raspodele Avala.

05.04.2021. u 10:50h – TV Gem ponovo emituje program u zoni emitovanja Avala.