TV Jefimija – prekid emitovanja

26.02.2021.g. u 15:35 h prekid emitovanja TV Jefimija u zoni Kopaonik, zbog problema sa opremom korisnika .

Stanje normalizovano u 16.20 h .