TV K::CN Raška – prekid emitovanja

15.03.2021.g. u 11:40 h TV K::CN Raška prekid emitovanja (zona emitovanja Kopaonik ) , problem sa opremom korisnika.