TV Lav – prekid programa

16.12.2020 zbog tehničikih problema sa korisničkom opremom, program TV Lav se ne emituje  u zoni Vršac od 10:00h.