TV Mlava – prekid emitovanja

26.01.2021. Zbog tehničkih problema sa opremom, TV Mlava ne emituje program u zoni Deli Jova od 01:10h