TV Pirot – prekid emitovanja

15.03.2021.g u 10:30 h prekid emitovanja TV Pirot ( zona emitovanja Tupižnica) , problem sa opremom korisnika . Emitovanje uspostavljeno u 11.25 h .