TV Požega – prekid programa

26.12.2020 zbog tehničikih problema sa opremom emitera, program TV Požega je u prekidu u zoni predajnika Ovčar, od 19:50h.