TV Trans – prekid u emitovanju

TV Trans – zbog problema sa svojom opremom ne radi od 13:30