TV Vrnjačka Banja – prekid programa

Zbog tehničikih problema sa opremom emitera, program TV Vrnjačka Banja je u prekidu, u zoni predajnika Kopaonik, od 02:45h.